HETA ARBETEN

HETA ARBETEN


Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.


Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats kallar vi heta arbeten.

Heta arbeten finns i en mängd branscher. Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några stycken.


De som utför heta arbeten kallas hetarbetare. Innan heta arbeten kan utföras måste tre funktioner finnas bemannade. En tillståndsansvarig, det är den som ger hetarbetaren skriftligt tillstånd att utföra arbetet. Om en tillståndsansvarig ger tillstånd återkommande krävs ett giltigt certifikat. Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår, även brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat. Slutligen då hetarbetaren, den som utför själva arbetsuppgiften. För att få utföra heta arbeten krävs ett giltigt certifikat.


Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att heta arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.


Käck Entreprenad & Utbildning AB är godkända och certifierade av Brandskyddsföreningen att utbilda i Heta arbeten.


PRIS

______


Heta Arbeten

2695 kr

(exkl moms)

*

I priset ingår prov

och materialkostnad,

samt lunch och fika.


OFFERT

_____


Är ni många?

*

Större grupper

eller företag ges

pris via offert.


GILTIGHETSTID

_____


Ett ceritifikat är

giltigt i 5 år.

*

Välkommen till

en av våra

kurser!

© Copyright 2018. All Rights Reserved.