UTBILDNINGAR


YKB

_____


Yrkeskompetens-

bevis för lastbil (gods)


35 tim

*

140 timADR

_____


ADR Grund

*

Klass 1

*

Klass 7

*

Tank


ARBETE PÅ VÄG

_____


Nivå Steg 1:1, 1:2 & 1:3

*

Miljö på väg

*

Hjälp på väg

TRUCK / LIFT

_____


A, B, C & D - Truckar

*

A, B - LiftarMASKIN

_____


Hjullastare

*

Grävmaskin

*

Kran

*

Teleskoplastare


HÖG HÖJD

_____


Fallskydd

*

Säkra lyftHETA ARBETEN

_____


Heta

Arbeten


FÄRDSKRIVAREN

_____


Digital

färdskrivare

*

Analog

färdskrivare


HLR

_____


Hjärt-lung-

räddning

*

Första hjälpen

© Copyright 2018. All Rights Reserved.