TJÄNSTER


SÄKERHETSRÅDGIVNING

_____


Är ert företag i

behov av

säkerhetsrådgivning?

*

Vi har

säkerhetsrådgivning

för både väg

och sjö.


FORDONSTJÄNSTER

_____


Dax för en årlig

brandskyddskontroll

på maskinen?

Det ordnar vi!

*KONSULTTJÄNSTER

_____


Färdskrivare & kör och vilotider.

Vi hjälper till med

vilka lagar och

regler som gäller

för ert företag.

*

Brandskyddskoordinator

Vi hjälper er med ert brandskyddsarbete.

SÄKERHETSRÅDGIVNING


Samtliga företag som hanterar farligt gods (avsänder, lastar, lossar, omlastar, transporterar) ska enligt lag ha tillgång till en säkerhetsrådgivare för farligt gods, certifierad av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


Vi kan erbjuda säkerhetsrådgivning för er som transporterar eller avsänder farligt gods på väg eller sjö. 


Säkerhetsrådgivarens uppgift är:

*  Att tillsammans med företagsledningen arbeta förebyggande för att undvika tillbud och olyckor i samband med transport av farligt gods.

*  Att ge företaget råd i fråga om verksamhet rörande hantering och transport av farligt gods.

*  Att öka kunskapen inom området hantering och transport av farligt gods genom utbildning av berörd personal

*  Att förebygga och begränsa skador på människor, miljö och egendom i samband med hantering och transport av farligt gods

*  Att överlämna årlig rapport till företagsledningen, eller i förekommande fall till en lokal myndighet, om företagets verksamhet avseende                         

     hantering och transport av farligt gods


Om du är osäker på om just ditt företag behöver säkerhetsrådgivare är du välkommen att kontakta oss.


Käck Entreprenad & Utbildning AB är certifierade av MSB.


BRANDSKYDDSKONTROLL


Maskiner ska genomgå årlig brandskyddskontroll. Besiktning av maskiner ska utföras av en behörig som genomgått utbildning avseende SBF-127. Vid brandskada ska ett brandskyddsprotokoll kunna visas upp, för försäkringsbolaget, som inte är äldre än 14 månader. Maskiner som är undantagna den årliga brandskyddskontrollen är mobilkranar, lantbruksmaskiner, eltruckar med lastkapacitet understigande 1500 kg och maskiner med vikt under 600 kg och nyvärde under 2 prisbasbelopp.


Kraven som framgår av försäkringsbolagens föreskrifter SBF 127 innehåller bl.a att:


*  Batterikablarna ska vara förlagda i skyddsslang som motverkar nötning.

*  Batteriet ska vara försett med polskydd och/eller skyddsmatta.

*  Maskinen ska vara försedd med lättåtkomlig batterifrånskiljare.

*  Maskinen ska vara utrustad med brandsläckare enligt klass EN 3.

KONSULTTJÄNSTER


Vi hjälper gärna till med säkerhetsbestämmelser inom farligt gods. Utredningar, paragrafer, lagar och regler.

Käck Entreprenad & Utbildning AB är godkända och certifierade som brandskyddskoordinator av Brandskyddsföreningen och kan därmed erbjuda hjälp med att organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet på ert företag.

Är kör & vilotiderna, färdskrivaren eller kontrollen av chaufförernas körtider krångliga? Hör av er så kan vi hjälpa er.

© Copyright 2020. All Rights Reserved.