ADR-FARLIGT GODS

ADR - FARLIGT GODS


Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och har examinerats på Trafikverket med godkänt resultat. I Sverige ansvarar MSB för utbildningen av förare samt utfärdar ADR-intyg. Trafikverket har sedan 1 mars 2019 tagit över examineringen för ADR förare. Detta innebär kort att du som förare går precis som innan en eller flera utbildningar och avlägger sedan prov på något av trafikverkets kontor efter avslutad kurs.


Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.


ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förlänga giltighetstiden måste man delta i en repetitionsutbildning och skriva prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.


Hos oss finns följande kurser:

ADR Grund Styckegods

Specialkurs Klass 1

Specialkurs Klass 7

Specialkurs Tank

Repetionskurs Grund, Klass 1 & Tank

ADR 1.3, (även webb)

ADR-förarutbildning via Webb


PRIS GRUNDKURS

_____


Grund 4095 kr

*

Klass 1, 1500 kr

*

Klass 7, offert

*

Tank 2495 kr

*

Grund+Klass 1, 5095 kr

*

Grund+Tank 5595 kr
PRIS REPETITION

_____


Grund 3095 kr

*

Klass 1, 1500 kr

*

Klass 7, offert

*

Tank 2295 kr

*

Grund+Klass 1, 4095 kr

*

Grund+Tank 4595 kr


ADR 1.3

_____


Hanterar er personal

en mindre mängd

farligt gods?

*

Kontakta oss för

en 1.3 utbildning.

*

Vi har även ADR 1.3 som E-learning

I priserna ingår lunch, fika och utbildningsmaterial. Priserna gäller per person och är exkl moms.

KONTAKTA OSS FÖR DATUM TILL KURSTILLFÄLLENA.

ADR Grund Styckegods

Om du ska transportera farligt gods som styckegods, t.ex. fat, dunkar, kartonger, IBC-behållare mm behöver du gå en ADR Grund Styckegods utbildning. I vår utbildning ingår praktiska moment som exempelvis brandbekämpning ingår till att ge första hjälpen.


ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förlänga giltighetstiden måste man delta i en repetitionsutbildning och skriva prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.Repetition Grund

För att gå Repetition Grund måste du kunna uppvisa ett giltigt ADR-intyg. ADR-intyget får ej ha gått över giltighetstiden 5 år. Har giltighetstiden gått ut måste du gå ADR Grund Styckegods på nytt för att få fortsätta transportera farligt gods. På kursen går vi igenom förändringar och tittar på vilka nya bestämmelser som har kommit till.Klass 1 & Tank (specialkurser)

•Farligt gods i klass 1, explosiva ämnen och föremål

Farligt gods i klass 7, Radioaktiva ämnen och föremål

•Farligt gods i fast tank eller avmonterbar tank med en volym över 1 m3 eller batterifordon med en total volym över 1 m3, tankcontainer, UN-tank eller MEG-container med en volym över 3 m3


Om du ska hantera farligt gods i form av explosiva eller radioaktiva ämnen eller farligt gods i fast tank så behöver du gå en Specialkurs. För att kunna gå en kurs i Klass 1, Klass 7 eller Tank behöver du ha ett giltigt ADR-intyg eller gå ADR Grund Styckegods i samband med Specialkursen.


Specialkurserna kan genomföras i samband med grundkursen eller som en kompletteringskurs vid ett senare tillfälle.ADR 1.3

Personer som hanterar farligt gods t.ex. lagerpersonal eller kontorspersonal ska gå en funktionsanpassad utbildning som inriktar sig på de ansvarsområdena som rör dem. Även förare som transporterar mindre mängder farligt gods (värdeberäknad mängd) är i behov av denna utbildning för att få transportera det farligt godset.


Är ni en mindre grupp eller om det är svårt att få till en utbildningsdag så har vi ADR 1.3 utbildningen som en e-learning.


Är du osäker om du behöver gå en ADR 1.3- eller en ADR Grund Styckegods utbildning? Kontakta oss så hjälper vi dig!ADR-förarutbildning via Webb

Vi kan erbjuda ett utbildningsprogram som har godkänts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) där den instruktörsledda ADR-förarutbildningen kompletteras med webbutbildning.

Det innebär att föraren kan genomföra den första utbildningsdagen på webben, hemifrån och när det passar, för att sedan slutföra utbildningen samt provet tillsammans med sin ADR-instruktör.

Den platsspecifika ADR-förarutbildningen kan därmed kortas med en dag.
© Copyright 2020. All Rights Reserved.