TRUCK / LIFT

TRUCKFÖRARUTBILDNINGMålet med vår truckutbildning är att utbilda truckförare med förmåga att snabbt få rätt saker på rätt plats i rätt tid och samtidigt upprätthålla en säker arbetsmiljö. Med ett utbildningsintyg stärker du din kompetens.

Våra truckutbildningar genomförs enligt den aktuella läroplanen TLP 10 som tagits fram av arbets-marknadens parter.


TLP10 -utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i:

* risker- och säkerhetsbestämmelser

* trafikbestämmelser

* truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser

* truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna

* hantering av farligt gods

* säkerhetskontroll och daglig tillsyn

* ett ergonomiskt arbetssätt

* material- och godshantering


Efter godkänd utbildning utfärdar vi TYA:s utbildningsintyg (truckkort).


Vi ubildar i de här truckklasserna:


PRISER TRUCK

_____


Kontakta oss

för priser på

truckkort.

*

Vi offerterar för

just de trucktyperna

som ert företag

behöver.


PRISER LIFT

_____


Grundkurs 1950 kr

*

Repetitionskurs 1450 kr

*

Intyget är giltigt

i fem år.


(Pris exkl moms)


REPETITION TRUCK

_____


Efter några år som

truckförare behöver man oftast uppdatera

sina kunskaper.

*

Vi skräddarsyr er repetitionsutbildning helt efter ert företags behov.

LIFTUTBILDNING


Målet med vår liftutbildning är att lära sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att säkerheten sätts på spel. Därmed ökar produktiviteten i arbetet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Lagar och föreskrifter säger att den som använder lift ska vara väl förtrogen med arbetsuppgiften och ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

Efter avslutad utbildning med godkändt resultat erhålls ett intyg. Detta är giltigt i fem år och skall sedan förnyas genom en repetitionsutbildning


Vi utbildar på liftar A1, A3, B1 samt B3.

© Copyright 2020. All Rights Reserved.