BRANDFARLIGA ARBETEN

Brandfarliga Arbeten


Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav.


Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert.

De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Certifikatet är giltigt i fem år & går även att få inlagt på sitt ID06 i kompetensdatabasen.

Vår utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher.


Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer. PRIS

______


Brandfarliga Arbeten

2695 kr

(exkl moms)

*

I priset ingår prov

och materialkostnad,

samt lunch och fika.


OFFERT

_____


Är ni många?

*

Större grupper

eller företag ges

pris via offert.


GILTIGHETSTID

_____


Ett ceritifikat är

giltigt i 5 år.

*

Välkommen till

en av våra

kurser!

© Copyright 2020. All Rights Reserved.