Tjänster

TJÄNSTER

Säkerhetsrådgivning


Samtliga företag som hanterar farligt gods över vissa mängder (avsänder, lastar, lossar, omlastar, transporterar) ska enligt lag ha en säkerhetsrådgivare för farligt gods, certifierad av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


Säkerhetsrådgivarens uppgift är:


* Att tillsammans med företagsledningen arbeta förebyggande för att undvika tillbud och olyckor i samband med transport av farligt gods.

* Att ge företaget råd i fråga om verksamhet förande hantering av farligt gods.

* Att öka kunskapen inom området hantering och transport av farligt gods genom utbildning av berörd personal.

* Att förebygga och begränsa skador i samband med hantering och transportering av farligt gods.

* Att överlämna en årlig rapport till företagsledningen, eller i förekommande fall till lokal myndighet, om företagets verksamhetavseende hantering och transport av farligt gods.

Certifierade av MSB


Käck Entreprenad & Utbildning AB är certifierade av MSB. Vi kan erbjuda säkerhetsrådgivning för er som transporterar farligt gods på väg, sjö eller med flyg.


Om ni är osäkra på om just ert företag behöver ha en säkerhetsrådgivare så är ni välkomna att kontakta oss.

Brandsäkerhet


Vi är måna om säkerheten på företag. Vi har flera olika utbildningar och tjänster inom brandsäkerhet såsom "Föreståndare brandfarlig/explosiv vara", "Brandskyddskoordinator" samt " Brandskyddskontroll".

Brandskyddskoordinator


Käck Entreprenad & Utbildning AB är godkända och certifierade som brandskyddskoordinator av Brandskyddsföreningen och kan därmed erbjuda hjälp med att organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet på ert företag.

Vi hjälper till med rådgivning och riskanalyser inom förvaring av brandfarlig och explosiv vara, och hjälper till med ansökningar om det behövs. 

Brandskyddskontroll


Maskiner ska årligen göra en brandskyddskontroll. Vi kan hjälpa till med detta. 

Vid brandskada ska ett brandskyddsprotokoll som inte är äldre än 14 mån kunna visas upp för försäkringsbolaget.

Övriga tjänster


Vi hjälper till med planering av ert företags utbildningar och ser till att de anställda har godkända och uppdaterade intyg. 

Vi hjälper ert företag med frågor kring lagar och regler inom kör- & vilotider och färdskrivare.

Vi hjälper ert företag med frågor kring lastsäkring.