YKB

YRKESKOMPETENSBEVIS

YKB


Att utföra godstransporter med lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen omfattar förare som utför godstransporter med C och CE, fordon på väg.Lagen innebär bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset.Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom den femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar, uppdelat på 5 delkurser. De personer som har ett C-körkort, utfärdat före den 10 september 2009, är undantagna kravet på grundutbildning. Däremot omfattas de av ett krav att fullgöra sin fortbildning på 35 timmar. Mer information gällande yrkeskompetens finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida.


KONTAKTA OSS FÖR DATUM TILL KURSTILLFÄLLENA. (Vi kör även digitala kurser via Teams)

5 delkurser


Fortbildningen, 35 timmar är uppdelad i 5 delkuser.


Delkurs 1: Sparsam körning 

Syfte och innehåll: Kursdeltagaren ska få en ökad förståelse för vikten av att spara bränsle, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett miljöperspektiv.

Mål: Kursdeltagaren ska kunna optimera bränsleförbrukningen.

 

Delkurs 2: Godstransporter

Syfte och innehåll: Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen kan i viss utsträckning branschanpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen.

Mål: Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring och känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.

 

Delkurs 3: Lagar och regler

Syfte och innehåll: Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider i och utanför Sverige. Dessutom ges en genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods och transporter. Kursen belyser problematiken med människosmuggling och annan brottslighet i samband med gränspassager.

Mål: Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna regler för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för gods och transporter.

 

Delkurs 4: Ergonomi och hälsa

Syfte och innehåll: Att upplysa kursdeltagaren om god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

Mål: Kursdeltagaren ska kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om fysisk och psykisk förmåga.

 

Delkurs 5: Säkerhet och kundfokus

Syfte och innehåll: Att säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs.

Mål: Kursdeltagaren ska kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken. Kursdeltagaren ska därmed kunna bedöma krissituationer och dessutom kunna arbeta för att det egna företagets profil höjs.

LITE MER

INFO

Kurserna hålls oftast på helgerna. Vi håller även kurserna digitalt via Teams. Är ni större grupper och vill boka ert eget kurstillfälle så är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss.

Priset är 1595kr/delkurs exkl. moms. I priset ingår lunch, fika och utbildningsmaterial.