Brandfarliga Arbeten

BRANDFARLIGA ARBETEN

Brandfarliga arbeten


Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav.

 

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert.

De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Vår utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher.

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer. 

Giltighetstid


Certifikatatet är giltigt i 5 år och går även att få inlagt på sitt ID06 i kompetensdatabasen.

Behörighet


Brandfarliga Arbeten är likställt med Heta Arbeten och ger samma behörighet.

LITE MER

INFO

Kursen i Brandfarliga Arbeten kostar 2795 kr exkl moms. Då ingår prov, kursmaterial, lunch och fika.