Färdskrivare

FÄRDSKRIVARE

Färdskrivare


Vi erbjuder kurser och konsultering i handhavandet av den digitala och den analoga färdskrivaren samt genomgång av gällande lagstiftning.

Det är viktigt för både chauffören och företaget att kör och vilotiderna blir rätt.

Vi anpassar givetvis kursen efter ert företags önskemål.

Kursen finns även som en E-learning.

Kursen innehåller bl.a.


  * Kör- och vilotidslagar

  * Färdskrivarens funktioner

  * De fyra korten

  * Utskrifter

  * Praktiska övningar

Vägarbetstidslagen


Vi kan även erbjuda en kurs i vägarbetstidslagen för ert företag. Kontakta oss för mer information.