Säkerhet

SÄKERHET

Fallskydd

 

I Sverige är det fallolyckor som står för ungefär en tredjedel av alla arbetsplatsolyckor. Det innebär att det också är den absolut vanligaste olyckstypen på byggarbetsplatser.


Enligt Arbetsmiljölagen ska alla som utför bygg- och anläggningsarbete på 2 meters höjd eller högre, där risk för fall finns, ha en fallskyddsutbildning.

Allt höjdarbete som innebär risk för fall kräver fallskyddsutrustning.

Men utrustningen ska bara inte användas – man måste veta hur. Och minst lika viktigt: vad man gör när en olycka inträffat och en person måste räddas.

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och EU-direktivet


Syftet med utbildningen är att:
Ge dig som deltagare grundprinciperna samt kunskap om vilken sorts utrustning som krävs för olika typer av arbete och vänder sig till alla som arbetar på höjd (med fallhöjd över två meter), t ex på tak, ställning eller i liftar.

 

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

Fallskydd-orsak & konsekvens
Lagar, föreskrifter och förordningar

Arbetsgivaren och arbetstagarens skyldigheter

Om en olycka inträffar
Riskbedömning

Utrustning för fallskydd
Fallskyddssystem
Förankring
Skötsel, kontroll & daglig tillsyn


KONTAKTA OSS FÖR DATUM TILL KURSTILLFÄLLENA.

Giltighetstid


Fallskyddsutbildningen bör enligt den brittiska standarden BS8454:2006 uppdateras var tredje år.

Hos oss finns följande kurser:


Fallskydd fysisk kurs

Fallskydd via Webb (E-learning)

LITE MER

INFO

Fallskyddsutbildningen går att köra som E-learning eller om ni vill boka ert eget kurstillfälle på plats hos er så är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss.

Priset för e-learning är 1450kr/deltagare exkl. moms.

Pris för fysisk kurs ges via offert.

Säkra lyft


I ett lyft är det många olika moment och kan kräva flera olika arbetsroller.  Vid enklare lyft kan ibland en person utföra alla momenten själv medans i vissa fall behövs flera personer.

Vi går igenom de vanligaste delarna och redskapen du kommer att träffa på i ditt arbete med tunga lyft.

Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har dokumenterade kunskaper för att få använda lyftanordningar och lyftredskap.


Syftet med utbildningen är att:
Deltagarna lär sig att välja, hantera och koppla med rätt lyftredskap på ett säkert sätt samt känna till vilka lagar och föreskrifter som gäller vid lyft.

  

Utbildningen går igenom följande punkter:

Grunderna i lyftsäkerhet

Vanligaste typerna av lyftanordningar

Val av lyftanordningar och utrustning

Riskanalys vid lyft

Kontroll av utrustning

Dimensionering vid val av lyftredskap, belastningstabeller & lyftvinklar 

Signalering & kommunikation

Ansvarsfördelning

Personlyft


KONTAKTA OSS FÖR DATUM TILL KURSTILLFÄLLENA.

Giltighetstid


Utbildningen bör uppdateras var tredje år eller var femte år.

Hos oss finns följande kurser:


Säkra lyft som en fysisk kurs

Säkra lyft via Webb (E-learning)


LITE MER

INFO

Kurserna går att köra som E-learning eller om ni vill boka ert eget kurstillfälle på plats hos er så är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss.

Priset för e-learning är 1450kr/deltagare exkl. moms.

Pris för fysisk kurs ges via offert.

Övriga kranar


Det finns många kranar som inte går under benämningen fordonsmonterad kran. Dessa kranar kan vara exempelvis fartygsmonterade kranar, pråmkranar, traktorkranar samt kranar som inte faller under varken mobilkran eller fordonsmonterad kran. 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter så ska man som arbetsgivare se till att det finns dokumenterade kunskaper och tillräcklig utbildning för att använda ex. kranar.

Kontakta oss


Behöver ni hjälp med att utbilda er peronal på de kranar ni använder er av så kontakta oss. Vi skräddarsyr en utbildning som passar er verksamhet.

Föreståndare brandfarlig vara


All hantering av brandfarlig och explosiv vara ska utföras enligt tydliga rutiner för att minimera risker för skador och oavsiktlig brand/explosion. Felaktig hantering av brandfarlig/explosiv vara utgör en mycket stor risk för explosion eller oavsiktlig uppkomst av brand. För att minska riskerna med brandfarlig/explosiv vara krävs utbildning och kunskap om hanteringen.

I Lagen om brandfarliga och explosiva varor kan man läsa vilka krav som ställs på verksamhetsutövare för att riskerna ska minimeras. Om din verksamhet kräver tillstånd för hantering av brandfarlig vara är du ansvarig för att utse och utbilda en eller flera föreståndare.

Den här utbildningen ger föreståndaren god kunskap om brandfarliga varor i mindre omfattning och de risker som hantering av brandfarliga varor innebär.  På MSB:s hemsida hittar ni mer information om lagen om brandfarliga och explosiva varor.


Utbildningen riktar sig i första hand mot föreståndare, ställföreträdande föreståndare och övrig personal som hanterar brandfarlig vara i mindre omfattning.

Kursinnehåll


Lagstiftning och bestämmelser
Ansvar och befogenheter
Risker med brandfarliga varor

Förebyggande skyddsåtgärder
Åtgärder vid utflöde och andra olyckor

Riskanalys

Ansökningshandlingar för förvaring

Hos oss finns följande kurser:


Föreståndare Brandfarlig vara fysisk kurs

Föreståndare Brandfarlig vara via Teams

LITE MER

INFO

Utbildningen för föreståndare hålls via Teams digitalt. Är ni större grupper och vill boka ert eget kurstillfälle så är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss.

Priset är 3950kr/deltagare exkl. moms.

Pris för fysisk kurs ges via offert.

Föreståndare explosiv vara


All hantering av brandfarlig och explosiv vara ska utföras enligt tydliga rutiner för att minimera risker för skador och oavsiktlig brand/explosion. Felaktig hantering av brandfarlig/explosiv vara utgör en mycket stor risk för explosion eller oavsiktlig uppkomst av brand. För att minska riskerna med brandfarlig/explosiv vara krävs utbildning och kunskap om hanteringen.

I Lagen om brandfarliga och explosiva varor kan man läsa vilka krav som ställs på verksamhetsutövare för att riskerna ska minimeras. Om din verksamhet kräver tillstånd för hantering av explosiv vara är du ansvarig för att utse och utbilda en eller flera föreståndare.

Den här utbildningen ger föreståndaren god kunskap om explosiva varor och de risker som hantering av explosiva varor innebär.  

På MSB:s hemsida hittar ni mer information om lagen om brandfarliga och explosiva varor.


Utbildningen riktar sig i första hand mot föreståndare, ställföreträdande föreståndare och övrig personal som hanterar explosiv vara.

Innehåll


Lagstiftning och bestämmelser
Ansvar och befogenheter
Risker med explosiva varor

Förebyggande skyddsåtgärder
Åtgärder vid utflöde och andra olyckor

Riskanalys

Ansökningshandlingar för förvaring

Hos oss finns följande kurser:


Föreståndare Brandfarlig vara fysisk kurs

Föreståndare Brandfarlig vara via Teams

LITE MER

INFO

Kurserna hålls via Teams digitalt. Är ni större grupper och vill boka ert eget kurstillfälle så är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss.

Pris för kurs ges via offert.

HLR- Första hjälpen


HLR är en första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. För att göra den enklaste formen av hjärt-lungräddning behövs det ingen utrustning, utan det är en metod som alla kan lära sig.

Man utför HLR genom bröstkompressioner och inblåsningar. Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa ut blodet i kroppen. Med HLR kan man pumpa ut blodet manuellt. Ju tidigare man påbörjar HLR desto större är chansen att överleva vid ett hjärtstopp.

Kraftiga bröstkompressioner i högt tempo samt inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation tills professionell hjälp kommer.

Man behöver inte vara sjukvårdsutbildad för att lära sig hjärt-lungräddning. Det räcker med att gå vår kurs för att lära sig hur man gör.

Kursdeltagarna får träna på att utföra hjärt-lungräddning och att enkelt använda en hjärtstartare på en docka.

Godkänd instruktör


Käck Entreprenad & Utbildning AB är godkänd som instruktör i HLR av Svenska HLR Rådet.

Kurs hos ert företag


Om ert företag är intresserad av en HLR-kurs så är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss.