Truck/Lift

TRUCK/LIFT

Truckförarutbildning


Målet med vår truckutbildning är att utbilda truckförare med förmåga att snabbt få rätt saker på rätt plats i rätt tid och samtidigt upprätthålla en säker arbetsmiljö. Med ett utbildningsintyg stärker du din kompetens.

Våra truckutbildningar genomförs enligt den aktuella läroplanen TLP 10 som tagits fram av arbetsmarknadens parter.

Teoridelen går även att göra som en webbutbildning. När den är godkänd kan den praktiska delen bokas.

Vi utbildar enligt TLP10


TLP10 -utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i:

* risker- och säkerhetsbestämmelser

* trafikbestämmelser

* truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser

* truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna

* hantering av farligt gods

* säkerhetskontroll och daglig tillsyn

* ett ergonomiskt arbetssätt

* material- och godshantering

TYA utbildningsintyg


Käck Entreprenad & Utbildning AB är godkända truckutbildare av TYA. 

Efter godkänd utbildnong hos oss utfärdar vi TYA:s utbildningsintyg (truckkort).

Liftutbildning


Målet med vår liftutbildning är att lära sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att säkerheten sätts på spel. Därmed ökar produktiviteten i arbetet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.

Lagar och föreskrifter säger att den som använder lift ska vara väl förtrogen med arbetsuppgiften och ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

Efter avslutad utbildning med godkändt resultat erhålls ett intyg. Detta är giltigt i fem år och skall sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.

Teoridelen går även att göra som en webbutbildning. När den är godkänd kan den praktiska delen bokas.


Vi utbildar på liftar A1, A3, B1 samt B3.

LITE MER

INFO

Kontakta oss för priser på lift- samt truckutbildning.

Teoridelen på lift- samt truckutbildningen går även att göra som en webbutbildning.