Webb-utbildningar

WEBB-UTBILDNINGAR

Webb-utbildningar


Vi vet att det underlättar att kunna välja tid själv när man ska gå en utbildning. Därför erbjuder vi flera olika utbildningar och kurser som du kan göra digitalt som e-learning. Våra webbbaserade kurser är uppbyggda på ett sätt som alla ska förstå, även de som inte har stor datorvana. 

Våra webbutbildningar är giltiga i en månad, därefter kan man köpa till mer tid om så önskas.

Hos oss finns följande kurser:


ADR 1.3.

Arbete på väg.

Bakgavellyft.

Säkra Lyft.

Fallskydd.

Färdskrivare - Kör & Vilotider - Vägarbetstidslagen.


Teoridelen för Truck & Lift.

Boka kurs/utbildning


Skulle du vilja gå någon av våra webbaserade utbildningar så kontakta oss så hjälper vi dig.

ADR 1.3 


Denna kurs är avsedd för dig som hanterar farligt gods eller transporterar farligt gods i mindre mängder. Du kan läsa mer om denna utbildningen på vår ADR-sida.

Efter avslutad kurs & godkänt prov genereras ett certifikat som ni kan skriva ut direkt.


Om ni önskar att få ett plastkort också så går det att beställa till för 150kr.

Priset för kursen är 995kr/deltagare. 


Alla priser är exklusive moms.

Arbete på väg  


Denna kurs är avsedd för dig som ska arbeta på eller invid väg. Du kan läsa mer om denna utbildningen på vår sida för Arbete på väg.

Här kan ni göra APV steg 1.1, 1.2 & 1.3 som E-learning.

Efter avslutad kurs & godkänt prov genereras ett certifikat som ni kan skriva ut direkt.

Om ni önskar att få ett plastkort också så går det att beställa till för 150kr.


APV Steg 1 (steg 1.1, 1.2 & 1.3 samt Nivå 1 & 2) - 1995kr/deltagare.

APV Steg 1.1 & 1.2 - 1795kr/deltagare.

APV Steg 1.1 & 1.3 - 1795kr/deltagare.

APV Steg 1.1 - 595kr/deltagare.


Alla priser är exklusive moms.

Bakgavellyft  


Denna kurs är avsedd för dig som i ditt arbete använder dig av en bakgavellyft.

För att få använda bakgavellyft måste föraren ha dokumenterade kunskaper för säker användning och arbetsgivarens skriftliga tillstånd enligt AFS 2006:6.

Här har ni en webbaserad kurs som gör det möjligt för dig att dokumentera dina teoretiska kunskaper.

Kursen vänder sig i första hand till dig som har praktisk erfarenhet av arbete med bakgavellyft. För dig som saknar erfarenhet är kursen lämplig om den kompletteras med praktiska övningar.

Kursen avslutas med ett teoretiskt test. Blir du godkänd kan du skriva ut ett kursintyg och ett underlag för körtillstånd. För att körtillståndet ska vara giltigt krävs din arbetsgivares underskrift.


Bakgavellyft - 195kr/deltagare


Alla priser är exklusive moms.

Säkra Lyft  


Denna kurs är avsedd för dig som i ditt arbete är ansvarig för eller delaktig i koppling av last eller dirigering av kranar vid lyft.

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:06 krävs det att den som kör/använder lyftanordning har dokumenterade teoretiska samt praktiska kunskaper.

Efter den första juli 2007 ställer Arbetsmiljöverket krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har dokumenterad utbildning för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. 

Vid användning av en lyftanordning är det till det viktigt att föraren är väl förtrogen med arbetet. I säkra lyftutbildningen får du lära dig att koppla och använda rätt lyftredskap. Den mänskliga faktorn är den vanligaste orsaken till en olycka.

Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Kursen avslutas med ett teoretiskt test. Blir du godkänd kan du skriva ut ett kursintyg och ett underlag för körtillstånd. För att körtillståndet ska vara giltigt krävs din arbetsgivares underskrift.


Säkra lyft - 1695kr/deltagare


Alla priser är exklusive moms.

Fallskydd 


Arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns utrustning och kunskap så att arbetstagaren kan jobba säkert på höjder och undvika fallolyckor. I utbildningen för fallskydd lär du dig principerna för personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av arbete.

Enligt AFS 1999:3 skall arbetsgivaren förebygga risken för att arbetstagaren råkar ut för en fallolycka. Om det behövs skall skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar användas. Om skyddsräcken eller utrustning inte kan användas på grund av olika anledningar skall personlig fallskyddsutrustning användas.
AFS 2006:6 sägeratt arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap skall användas. I den förtydligas att en personlig fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för att kunna utföra arbetet på ett riskfritt och säkert sätt. 
I AFS 2001:3 står det att arbetsgivaren skall stå för den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet.
Arbetsgivaren är skyldig enligt AFS 2001:3 att informera arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen skall skydda mot.

Arbetsgivaren är även skyldig att ordna med instruktion och övning och, om det behövs, demonstrera hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås.

Den mänskliga faktorn är den vanligaste orsaken till en olycka.

Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Kursen avslutas med ett teoretiskt test. 


Fallskydd - 1995kr/deltagare


Alla priser är exklusive moms.

Färdskrivaren - Kör & Vilotider


Denna kurs är avsedd för dig som i ditt dagliga arbete använder dig av en digital färdskrivare och har ett arbete som regleras av kör och vilotider eller vägarbetstidslagen. Kursen går igenom färdskrivarens funktioner, vilka regler och lagar som ställer krav på vårt arbete som chaufförer, vad gäller för företagen, överträdelser och förebyggande arbete.

För er som vill arbeta förebyggande på ert företag för att minimera antalet överträdelser är denna kursen ett mycket bra redskap att ge till era chaufförer.


Kursen avslutas med ett teoretiskt test och ett intyg kan skrivas ut för att lämna till arbetsgivaren.


Färdskrivaren - Kör & Vilotider - 495kr/deltagare.


Alla priser är exklusive moms.

Lift 


Denna kurs är avsedd för dig som i ditt arbete använder dig av en lift.

Kursen täcker de teoretiska delarna vid en liftutbildning och kan då med fördel användas vid en liftutbildning där man som företag kan förlägga de teoretiska delarna digitalt när deltagarna själva har tiden. Efter att den teoretiska delen är genomförd med godkänt resultat kan vi boka tid för den praktiska delen av utbildningen, antigen på plats hos er eller hos oss. 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 krävs det att den som kör/använder lyftanordning har dokumenterade teoretiska samt praktiska kunskaper.

Efter den första juli 2007 ställer Arbetsmiljöverket krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har dokumenterad utbildning för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. 

Utbildningen följer de internationella Standarderna ISO 18878:2013, 18893:2014 samt den svenska Liftläroplanen LLP.

Vid användning av en mobil arbetsplattform/lift är det viktigt att föraren är väl förtrogen med arbetet och maskinen som ska köras.

Den mänskliga faktorn är den vanligaste orsaken till en olycka.

Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Kursen avslutas med ett teoretiskt test. 


Lift - pris ges via offert.


Alla priser är exklusive moms.

Truck


Denna kurs är avsedd för dig som i ditt arbete använder dig av truckar.

Kursen täcker de teoretiska delarna vid en truckutbildning och kan då med fördel användas vid en truckutbildning där man som företag kan förlägga de teoretiska delarna digitalt när deltagarna själva har tiden.

Efter att den teoretiska delen är genomförd med godkänt resultat kan vi boka tid för den praktiska delen av utbildningen, antigen på plats hos er eller hos oss. 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 krävs det att den som kör/använder truck har dokumenterade teoretiska samt praktiska kunskaper.

Efter den första juli 2007 ställer Arbetsmiljöverket krav på att alla truckförare,  har dokumenterad utbildning och ett körtillstånd för att få köra truck på en arbetsplats. 

Utbildningen följer TLP10.

Vid användning av en truck är det mycket viktigt att föraren är väl förtrogen med arbetet och maskinen som ska köras.

Den mänskliga faktorn är den vanligaste orsaken till en olycka.

Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Kursen avslutas med ett teoretiskt test. 


Truck - pris ges via offert.


Alla priser är exklusive moms.